Quan el Creador va insuflar l’alè de vida en les narius de la primera parella, aquell acte dedonar la vida als éssers humans fou la culminació d’una obra de més abast. Havia creat un medi ambient que estimularia tots els sentits humans. Cada dia veiem, sentim, escoltem, tastem i olorem, i descobrim que aquestes accions repetides no esgoten la nostra capacitat d’admiració.

La ment dels éssers humans, des del més sublim fins al més humil, se sotmet a tensió en un intent de comprendre l’univers. La creació proporcionava aliments abundants. Les nostres necessitats nutricionals no només havien de ser suplides, sinó que havien de formar el context idoni per al goig i la companyonia.

Les relacions d’amor i respecte mutu també han sigut sempre part del pla que el nostre Creador tenia per a nosaltres. Els adventistes veiem que en l’equilibri harmoniós entre una ment sana, un cos fort i unes relacions amb sentit que donen un esperit joiós hi ha el millor de la vitalitat.

Certament, el mon on vivim ja no reflecteix plenament el disseny original del Creador.

L’abisme que separa el lloc on havíem d’estar del lloc on ens trobem i el nostre món és el que anomenem pecat.

La bona nova és que aquell mateix poder que va crear el nostre món va donar una solució per al problema del pecar: Jesús. Ell és qui va dir: «Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir» (Joan 10: 10).

Els adventistes del setè dia creiem que, tot i que vivim en un món marcit, la nostra vida encara pot ser un reflex de la vitalitat.

Us convidem a aprendre més del que entenem que és el propòsit d’un cos sa, una ment desperta i un esperit joiós que es reflecteix en unes relacions saludables.

La infància

Construir tota una vida des del començament

Jesús, en dir als seus deixebles: «Deixeu que els infants vinguin a mi: no els ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells» (Lluc 18: 16, BCI) va fer una declaració de gran transcendència.

Per a saber-ne més

La joventut

Recordeu-vos del vostre Creador

L’Església Adventista del Setè Dia va començar de manera semblant a una empresa de Silicon Valley, dirigida per gent jove amb visió i passió per una causa.

Per a saber-ne més

Les dones

A imatge de Déu

Durant el seu ministeri a la terra, Jesús va valorar les contribucions de les dones i en va elevar l’estatus.

Per a saber-ne més

La família

Il·lustració de l’amor de Déu

Al llarg de tota la història, les famílies han constituït la unitat bàsica de la societat. Ellen White va escriure: «El vincle més estret, el més tendre i el més sagrat de la terra és el familiar». (El hogar cristiano, p. 14).

Per a saber-ne més

L’educació

Ensenyar tota la vida per a tota la vida

Pel que fa a l’aprenentatge, la nostra vida polifacètica exigeix un enfocament polifacètic. Per això els adventistes tenim l’objectiu de cobrir tots els aspectes. L’educació no té a veure només amb aprendre per al creixement intel·lectual.

Per a saber-ne més

La salud

Viure una vida sana

L’Església Adventista del Setè Dia reconeix l’autonomia de totes les persones i el lliure albir  que Déu ha donat a cada ésser humà.

Per a saber-ne més